Till: Regeringen och alla riksdagspartier

Skrota förslaget om vaccinationsbevis 

Bästa Lena Hallengren och Regeringskansliet,

Ni har lagt fram ett 68 sidors förslag om “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” som saknar vetenskaplig grund och är ett brott mot grundläggande fri- och rättigheter om det genomförs. Flera länder har idag skrotat idén om vaccinpass däribland Danmark och England. Flera jurister och opinionbildare på ledande svenska tidningar varnar för effekterna av att införa vaccinpass. Så här skriver juristerna i en insändare till DN:

I Europa betraktas Frankrike och Portugal inte längre som fullvärdiga demokratier. I Storbritannien har utvecklingen mot en ökad totalitär tendens, som också inkluderar en storskalig övervakning av befolkningen, föranlett en av landets främsta jurister, den före detta Supreme Court-domaren och historieförfattaren Lord Sumption, att deklarera att det inte finns någon moralisk skyldighet att följa de lagar som på tvivelaktiga grunder stiftats i landet med covid-19 som anledning,” 

Det finns betydligt mer humana sätt att hantera covid-19 än med vaccinationsbevis, där huvudsakligen riktade insatser mot riskgrupperna är ett förhållningssätt som förordas av tiotusentals immunologer, infektionsläkare och epidemiologer från världens främsta universitet.  Denna humana strategi för att hantera Covid förespråkar vi istället för Regeringens ovetenskapliga och folkrättsvidriga förslag med vaccinationsbevis som innebär ett brott mot mänskligheten. När nu länder som Norge klassar Corona som en vanlig säsongsinfluensa är Regeringens förslag helt ur takt med tiden och hur verkligheten ser ut då virusets farlighet är betydligt lägre än vad som hävdades initialt av WHO

Varför är detta viktigt?

De som inte är vaccinerade kommer att stängas ute från avgörande delar av samhället om regeringens förslag blir verklighet. För detta saknas en vetenskaplig grund då vaccinerade kan smitta i högre grad än de som har genomgått en covidinfektion enligt stor israelisk studie. Det är dessutom en kränkning av våra mänskliga rättigheter att hindra deltagande i offentliga och privata sammankomster utifrån en persons fria val att inte underkasta sig en experimentell medicinsk behandling som nu endast är inne i fas 3, vilket dessa 30 läkare upplyser om i Läkartidningen den 21 september 2021.

Förslaget om vaccinationsbevis strider bland annat mot Regeringsformens 2 kap, 6 §  som tydliggör att:

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…” 
vidare står att läsa.
“Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408)”

Dessutom är regeringens förslag om vaccinationsbevis så långtgående i sitt förtryck av ovaccinerade att det även kan jämföras med ett brott mot mänskligheten enligt Romstadgans artikel 7 punkt 10.

Där står att läsa: 

– Brottet apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper.

Byter vi ut definitionen “rasgrupp” och “rasgrupper” mot det nu aktuella “en myndighet eller regering” över “en grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling” ser vi att brottet är detsamma även om förövaren och den utsatta gruppen är en annan. 

I en framtida tribunal för att åtala de som begått brott i samband med covid-19 kan brottet således komma att bli följande:

– Brottet medicinsk apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en “myndighet eller regering” över en “grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling”.

Vi kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka sitt förslag om att införa Vaccinationsbevis då förslaget inte bygger på en vetenskaplig grund och strider mot grundlagen samt  är att betrakta som ett brott mot mänskligheten.  Införandet av vaccinationsbevis skulle innebära att Sverige blir ett samhälle med systematisk apartheid (åtskildhet) utifrån vilken experimentell medicinsk behandling en person underkastat sig eller inte. Detta är helt oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och vi säger därför nej till krav om vaccinationsbevis som leder till medicinsk apartheid. 

Som ett första steg skickas de underskrifter som inkommit till och med 24 september 2021 till ansvarig på Regeringskansliet petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se

Vi kommer sedan fortsätta arbetet med att engagera fler ända fram till valet nästa höst för att säkerställa att detta allvarliga hot mot våra grundläggande mänskliga rättigheter avvärjs. 

Vi kommer uppvakta media, driva kampanjer och se till att denna fråga blir avgörande för så många som möjligt.

Om regeringen och övriga riksdagspartier inte tar ställning emot och stoppar förslaget om ett diskriminerande vaccinationsbevis kommer vi starta ett politiskt parti och endast stödja en regering som respekterar mänskliga rättigheter.

Andreas Sidkvist

Arbetar som PR-konsult, kommunikatör och webbdesigner. Senaste 15 åren har han jobbat för kommuner, företag och organisationer för att skapa hållbara städer, beteenden och lösningar. Han blev utsedd till Årets Inspiratör 2020 av Naturvårdsverket. Har det senaste halvåret engagerat sig för mänskliga rättigheter med anledning av hotet om nya auktoritära pandemi- och smittskyddslagar.

Sprid uppropet!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på telegram
Telegram
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på email
Mejla
Dela på print
Skriv ut

268 svar

  1. Min hälsa och kropp bestämmer jag själv över.
   Vaccination är inget skydd.
   Antikropparna bildas bara mot gifter för att skydda cellerna.
   Vaccin utan gifter ger ingen immunreaktion.

  2. Jag säger nej till vaccinpass
   Jag säger nej till vaccinet
   Jag tror på naturlig immunitet
   // Annica 🙏🏻

  3. Nej till medicinskt apparteid! Nej till tvångsvaccinering! Nej till Vaccinpasset!
   Det som pågår nu är ett misstänkt brott mot sin egen befolkning.

  4. Nej tack till denna experimentella galenskapen! Vakna och se agendan bakom denna fruktansvärda galenskap!
   Mikael Säflund

   1. Galenskap!? Reflektera istället över typ denna webbsida och alla foliehattars egouppfattningar och konspirationsteorier som figurerar här. DET min vän, är ren och skär galenskap!

    1. Ar du helt ovetande om att vaccinerade blir smittade?

     Om du som jag misstanker ar ovetande om detta, rader jag dig att informera dig.

     Alltsa ar/blir ett sk “vaccin pass” helt ofunktionellt i sin rationalitet.

     Utom om tanken bakom det är att utova kontroll.

     Som drabbat alla, dig inklusive.

    2. Vilken slående argumentation, för mig ställer sig frågan vem som har foliehatten på? Förlåt att jag anpassade mig till din låga nivå.

 1. ​​Regeringens remiss i korthet nedan efter utdrag av Christina Divén, länkar till hela förslaget finns här: https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-pm-vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/

  Undantag endast pga medicinska skäl och barn under 16 år.
  – Inga tester kommer att godkännas, utan endast de som är fullvaccinerade.
  -Vid privata sammankomster mer än 50 personer kan vaccinationsbevis kontrolleras?
  Sid 40:
  För att säkerställa att deltagarna är fullvaccinerade ska
  anordnaren vid inpassage även förvissa sig om att
  vaccinationsbeviset är utfärdat till den person som visar upp det och att vaccinationsbeviset visar att personen är fullvaccinerad.
  Sid 41:
  3.4 Bevis om testning eller tillfrisknande bör inte kunna godtas: Bedömning: Endast vaccinationsbevis bör användas och inte de delar av EU:s digitala covidbevis som visar att innehavaren har testats negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

  1. Endast bevis på att de fått injektionen är av betydelse således.
   Spelar alltså ingen roll om du har haft förkylningen.

   Galenskap på högsta nivå!

    1. Ett foto av en 3D-print säger inte mer än en flaska vatten. Att isolera ett virus är en särskild procedur och har inte med att göra om man vet hur viruset ser ut.
     Det enda vettiga som jag hittar på den sk fakta granskningen är “vad är det i vaccinet”?

 2. Även privata aktörer ska förmås att kontrollera vaccinationsbevisen genom att deltagartaket höjs vid vaccinationskrav.

  Sid 30:
  Bestämmelserna om vaccinationsbevis ska även kunna tillämpas för verksamhetsutövare som upplåter eller använder platser för privata sammankomster enligt 6 kap. 1 § i samma förordning.
  Om verksamhetsutövaren kontrollerar att samtliga deltagare vid en privat sammankomst har uppvisat ett vaccinationsbevis får antalet deltagare uppgå till högst 150.

  Sid 33:
  Regeringens bemyndiganden i 11 § första stycket 1 och 3 covid-19-lagen möjliggör att deltagarantalet kan begränsas och att det kan uppställas krav på kontroller. De skäl som anförts för att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gör sig gällande även för privata sammankomster. Därför gäller samma deltagartak för den som upplåter festlokaler eller liknande som den som anordnar en allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus med deltagare som inte anvisas en sittplats. Av detta skäl bör motsvarande ändringar som nu föreslås för sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar också föreslås för platser för privata sammankomster. Det bedöms både möjligt och lämpligt att möjliggöra för verksamhetsutövare att tillåta ett högre deltagarantal om vaccinationsbevis kontrolleras.

  1. Vilken tur att jag är en ensamvarg och därför inga behov av att bli underhållen. Det underhållet klarar jag av på egen hand. Synd om dem som får abstinens av lite underhållning. Tänk om flera kunde låta bli alla dessa tillställningar då skulle regeringen med alla dessa paragrafer bli mer eller mindre tvungen jaga spöken.

 3. Endast fullvaccinerade ska tillåtas på större evenemang.

  Sid 42:
  Smittskyddsskäl talar också emot att tillåta att många personer som inte är fullvaccinerade deltar på större evenemang.
  När stora grupper av vaccinerade och ovaccinerade trängs under en längre tid innebär det ökade risker för smittspridning i samhället. Det kan inte uteslutas att den som uppvisar ett negativt testresultat blivit smittad av viruset efter testtidpunkten. Vaccin ger inte heller ett hundraprocentigt skydd mot sjukdom. För att inte belasta hälso- och sjukvården ytterligare när det gäller bevis om testning eller genomgången infektion bör således endast den delen av EU:s covidbevis som avser genomförd vaccinering användas för att möjliggöra tillträde till olika sammankomster och tillställningar. Vaccination är en mycket effektiv smittskyddsåtgärd och andelen vaccinerade i befolkningen ökar stadigt. Om läget försämras och det finns behov av nya deltagartak i nivå 2 bedöms det av smittskyddsskäl inte vara lämpligt att blanda dem som är fullt vaccinerade med personer som ännu inte har fått en andra dos vaccin eller är helt ovaccinerade.

  1. Ska jag förstå det som att regeringen vill skydda de ovaccinerade från att bli smittade av de vaccinerade? Det är ju de vaccinerade som sprider deltavarianten vidare om jag förstått det rätt.

 4. Inga religiösa undantag tillåts förmodligen.
  På sid 37 står det;
  Det innebär en risk att tillåta ovaccinerade personer att delta i större sammankomster och tillställningar där ett mycket stort antal människor samlas. Det bedöms vidare vara praktiskt svårt och olämpligt, sett ur anordnarens, verksamhetsutövarens och den enskildes perspektiv, att kräva och kontrollera dokumentation om att en person inte är vaccinerad av skäl som har samband med religion eller trosuppfattning, och att denne därmed skulle omfattas av ett potentiellt undantag. Det bedöms inte heller lämpligt att i stället kräva att dessa personer ska kunna uppvisa ett negativt covid19-test bl.a. eftersom det finns en risk att tester för detta ändamål skulle tränga undan annan nödvändig testning och vård.

 5. Vaccinpass och vaccinationer saknar vetenskaplig grund och forskning! Jag godkänner inget av dem.

  1. Allt tal om smitta och varianter är goddag yxskaft och uppsåtlig desinformation.
   Det finns ingen smitta (inget virus är avskilt) alltså kan inte något vaccin finnas för att ge skydd. Förmodligen är
   det sk vaccinet ett bioweapon som används i Mr Globals arsenal för att ta kål på oss kallas också folkmord.

 6. Allt med Covid-19 måste stoppas, inklusive testning och vaccinationer och vaccinationsbevis. Allt har gått för långt.

 7. Vi har en smitta vi har nästa smitta å nästa å nästa.. baccilusker överallt
  Lär folket att stärka immunförsvaret istället för ett vaccpass låt oss kramas när vi är fria från alla gifter och immunförsvaret är uppbyggt.. Nej tack till detta sandlåda påhitt

 8. Nej till vaccinationspass. Ingen har att göra med om man är vaccinerad eller ej !
  Kränkande åtgärd som delar / splittrar familjer, vänner, kollegor!

   1. Även om du tar sprutan så smittar du ändå.
    Källa: SVT_Agenda_Anders_Björkman_Professor_Infektionsmedicin_Karolinska_Smittspridning_5_sep_2021

 9. Detta ni gör är miljoner gånger värre än det som Hitler gjorde med judarna. Ni är miljon gånger värre än han

 10. Ren idioti att skaffa vaxx pass och sinnesjukt att vaxxa människor som några labbråttor med ett vaccin som inte är godkänt!
  Ni borde sitta bakom lås och bom då ni är med i detta massmord som pågår!!!
  Tänk vad många liv ni förstört!!!
  Ni är inte kapabla till att sitta nånstans mer än på en potta!!!

  1. Väl rutet. En fantastisk replik.

   Stämmer; dessa blivande folkmördare klarar endast av att sitta på en potta. Absolut inte på någon maktposition.
   En samling kretiner är vad de är. Barnamördare och stollar.

   Nej till medicinsk apartheid inklusive vaccin”pass”! Covid är den största bluffen i mänsklighetens historia!

 11. Jag som svensk medborgare vill ej ha vaccinationspass i Sverige någonsin. Alla väljer själva vad de vill medicinera sig med i ett demokratiskt land.

 12. Varje människan är suverän ,och har sitt medfödda rätt till ett fritt liv och fritt från tvång till vaccinering eller tvång att innehar ett sk, vaccin bevis. Bernd .

 13. Jag är självklart emot all form av apartheid, inklusive medicinsk apartheid! Det har inte dött fler människor de senaste åren, SARS-CoV-2 har aldrig isolerats och identifierats med en vetenskapligt godkänt metod och PCR-testerna är bevisat totalt otillförlitliga i sammanhanget.

 14. Vi Lever i ett demokratiskt land med frihet än så länge. Ta inte få frihet ifrån oss. Nej till vaccinpass. Man får bestämma själv över sin egen kropp.

 15. Vi har genomskådat bedrägeriet sedan länge. Alla iblandade kommer att få betala för de brott ni begått mot mänskligheten.

 16. Detta ,att tvinga människor,till en s.k.vaccin,som har dödat och förstört livet för många,är ren ondska,.Att sen dela in oss människor i orättvisa grupper,som inte alls har någon mening för någon,är dumhet!!!!

 17. RESTRIKTIONERNA fyller inte på ngt sätt ändamålet enligt en stor mängd etablerade experter på området virologi och immunologi.

  Dessutom bryter varje tanke på vaccinpass mot FNs mänskliga rättigheter

 18. Svininfluensavaccinet var det lika stor hysteri kring men hur blev det? Mycket biverkningar har förstört människoliv men ingen svininfluensa finns kvar. Trots att många lät bli vaccinet.

 19. Ska vi som inte är vaccinerade och inte vill spruta in gift i kroppen som några försökskanin Ska vi ha en stjärna på jackan är det här som är demokrati och mänskliga rättigheter.

 20. I en demokrati finns en valmöjlighet. Att gå på konsert resa och välja att inte vaccinera sig. Allt annat är en diktatur.

 21. Om ditt vax fungerar, varför ska jag ta det? Om det inte gör det, varför ska jag ta det?
  Min kropp, mitt val!

 22. Jag vill inte leva under apartheid !!
  Inget vaccinationspass!!! Det better not våra grundlagsstadgade och medfödda rättigheter om rörelsefrihet och kroppslig integritet och mot Nürnbergkoden!

 23. TACK Andreas! Fantastiskt initiativ som väcker hopp för oss som kan tänka själva och som vill kunna fortsätta leva som vanligt. <3

 24. Vi har demokrati i Sverige!
  Vi är många som inte vill och kan ta detta vaccin som är nödgodkänt!
  Spikproteinet går ut i det vaskulära systemet i kroppen och kan bilda proppar, finns många som fått proppar! På 70-talet fanns p-piller som hade biverkan av proppbildning de blev sedermera förbjudna, vi är fler som blev drabbade och vågar/vill därför inte ta detta vaccin!!

 25. Ingen äger min kropp och de val jag gör beträffande den & mitt liv.
  Att utesluta människor från samhället pga ett vaccin som uppenbarligen inte fungerar på de som tagit det, är ju idotiskt och helt ologiskt , att dessutom ägare och tillverkare av detta testvaccin som dessutom är nödgodkänt helt frånsäger sig allt ansvar vad gäller biverkningar säger ju det mesta om denna parodi.
  Vart finns debatten….??
  Varför har vi en grundlag om den inte ska följas?

 26. Nej till experimentella läkemedel när det finns beprövade botemedel som fungerat i i över 70 år, tex Ivermectin! Censuren av alla alternativ och totala bristen på alla försök till debatt säger allt om vad som är på gång. Önskar fler ville vakna till vad som egentligen pågår. Tack till alla som kämpar på olika sätt för våra mänskliga rättigheter.

 27. Nej. Det kommer aldrig något gott ur tvång och utfrysning eller hets mot grupper. Men det är precis vad vaccin-pass skulle leda till.

 28. Nej till medicinskt apartheid. Förslagen om att särbehandla ovaccinerade grundar sig på gissningar och har ingen forskning eller realistisk statistik.

 29. Nej till vaccinpass.
  Medicinsk apartheid är under ett demokratiskt samhälles värdighet!
  Finns ingen logik bakom detta förslaget.

 30. Jag som svensk medborgare vill ej ha vaccinationspass i Sverige någonsin. Alla väljer själva vad de vill medicinera sig med i ett demokratiskt land. Jag säger nej till apartheid!

 31. Aldrig Gift ☠️ i min kropp eller mitt system. Kroppen är mitt tempel i detta livet & ja, ni skulle kunna ta den men ALDRIG MIN SJÄL. Vi har även en lag i Sverige som säger att ingen kan tvinga oss till detta. Rena vansinnet

 32. Faktiska obestridliga fakta visar att Sars 2 Covid 19 kan jämföras med vanlig säsongsinfluensa vilket Norge nyligen konstaterat.
  En frisk individ under 70 år har en procentuell överlevnadschans av C19 på 99,985 procent.
  Det avlider fler individer av självmord än AV C19 ( Notera ” AV” C19)
  Statistik på detta finns offentligt för ALLA att kontrollera.
  Bakom denna ”Skamdemi” finns en agenda…

 33. Och allt detta för ett sk virus som över 99,5 % överlever.
  Vad hade de föreslagit för åtgärder om 25 eller 40 procent hade dött av det.
  Var tänkande individ måste ju se att det inte finns någon logik någonstans i varken detta förslag eller de flipp floppande olika åtgärder och restriktioner som tidigare har presenterats och verkställts.
  Det skall bli synnerligen intressant att se vad som händer med alla de som spridit panik och tagit beslut i detta när ballongen spricker.
  För det kommer den att göra.
  Var så säker.

 34. Nej till vaxinpass.
  Helt ologiskt när vaxinerade ändå kan bli smittade och smitta varandra. Dessutom har många ovaxinerade haft covid och är immuna, ska de då utestänas från samhälle?

 35. Precis
  Min kropp Mitt val
  Vaccinpass är ingen lösning
  Satsa på att aldrig återinföra karensdagen, kräv om nåt läkarintyg vid misstänkt fusk, enkelt via zoom så ingen sticker iväg med stundande virussjukdom. Fortsätt stanna hemma vid minsta symptom, god hygien, håll avstånd men framför allt se till att boosta immunförsvaret, hjälp till med det träning för alla och höj priset på skräpmat eller stoppa en hel del. Men det man tjänar pengar på fortsätter man att göda
  Vart är den genuina omtanken och riktiga demokrati. Verkligen idiotförklara de som väljer att avstå. Fritt val, som sagt

 36. Nej till vaccinationspass!!!
  Detta skulle innebära medicinsk apartheid. Alla ska ha samma rätt att kunna delta i samhället!

 37. Alla i hela världen borde nu fatta vad “covid-pandemin” faktiskt handlar om men en oroväckande många är fortfarande fullt hjärntvättade och lydigt indoktrinerade! Vilken framtid kommer våra barn få i en värld av så många frivilligt godtrogna och okunniga vuxna!!!!?

 38. Aldrig i världshistorien har 99.97% av jordens friska befolkning behövt leva i karantän på grund av jordens 0.03% sjuka befolkning. När ska folk vakna upp?

 39. Jag är starkt emot vaccinpass och vill värna våra demokratiska rättigheter. De har tagit oss lång tid att förvärva och nu håller de på att nedmonteras framför våra ögon.

 40. Skriver under. Allas lika värde och fritt val, vart har det tagit vägen i denna fråga? Man ska inte behöva bli påhoppad för sitt egna val i denna fråga. Alla bör respektera den enskilde individens val, i båda riktningar. Jag respekterar ditt val, utan att ifrågasätta det eller se ner på dig! Då förväntar jag mig, och hoppas på samma respekt tillbaka, utan att ens behöva förklara mitt val i denna fråga.
  Så tycker jag!

 41. Medicinsk Apartheid – NEJ TACK
  Denna diskriminering av människor är helt oacceptabel. Dessutom saknas vetenskaplig grund för vaccinpassen. Passen betyder i princip inget då vaccinet inte ger immunitet och dessutom har en mycket begränsad varaktighet. Att ta vaccin är frivilligt i Sverige och ingen skall behöva bli särbehandlad på grund av detta beslut.

 42. Nej till vaccinpass!
  Nej till medicinsk apartheid!

  Att tvinga fram en medicinsk apartheid och segregering med minskad smittspridning som motiv visar klart och tydligt att vaccinationerna inte ger fullt smittskydd oavsett hur många doser som tas. Med andra ord är detta ingen långsiktig lösning.

  Dessutom vore införandet av vaccinationspass en inskränkning och ett hot mot den enskilda individens mänskliga rättigheter, friheter och möjligheter att röra sig i samhället som en fri medborgare.

  När dessa grundläggande rättigheter hotas är regeringen ute på riktigt hal is!!

  Vidare är COVID-19 vaccinen mig veterligen INTE vetenskapligt framtagna och testade enligt de regler som finns och därmed inte säkra. Vaccin kommer heller aldrig vara den långsiktiga lösningen för att skydda oss mot virus.

  Använd resurserna till att informera och utbilda alla medborgare om hur dom kan stärka sin hälsa och sin naturliga immunitet på naturlig väg mha kost- och livsstilsförändringar samt andra naturliga medel.

  För frihet, sanning, hälsa och kärlek!

  /Viktor Bengtsson

 43. Jag skriver under och tillägger att barnen får absolut inte vaccineras , friska barn ska inte experimenteras med!

 44. Vi har flera gånger i historien diskriminerat människor av olika anledningar. Det har aldrig slutat lyckligt. Det kommer inte detta göra heller.

 45. Då uppenbarligen vaccinet inte stoppar smitta eller sjukdom utan fungerar bara att minska ovanstående ses vaccinationspass mer ut som ett tvångsmedel och uteslutande av medborgare. Segregering och skapar stora slitningar i befolkningen. Vi i Sverige strävar väl efter solidaritet och jämlikhet eller ?
  Om alla dessa pengar finns BYGG upp sjukvården igen !!! Den har varit nedmonterad under 20 år, därav vårdkrisen ! Förbjud hälsofarlig mat !! Som bidrar till många av våra välfärdssjukdomar såsom en hel del av cancer och hjärt/kärlsjukdomar .
  Stoppa detta innan landet går i kras !!!!

 46. Nej till vaccinationspass! Nej till apartheid! Nej till diktatur!
  Vi stoltserar med museum om förintelsen å håller årsdagen 27 januari högt men är på väg mot samma Uppdelning å förföljelse.

 47. Nu är det dags att ni börjar ta ansvar och stoppar detta spektakel😡Så naturligtvis säger jag nej till vaccinpass

   1. Blev det verkligen rätt? Ser ut som ett annat namn när jag kollar för den siffran. Spelar kanske ingen roll så länge rösten är medräknad. Bara mån om det 🙂

 48. Jag säger nej till vaccinpass för en sjukdom som är mindre dödlig än säsongsinfluensan. Jag säger nej till medicinsk apartheid.

  Bara en diktatur inför något så kortat.

 49. Jag säger blankt nej till vaccinationspass.
  Det går helt emot de mänskliga rättigheterna.
  Det finns heller inga vetenskapliga bevis för att införandet av medicinsk apartheid, på något vis skulle vara till någon nytta för att motverka spridning av ett virus.
  Jag är för frihet.

 50. Nu är det dags att få stopp på galenskapen driven av Läkemedelsverket, politiker, media och andra maktgalna människor!
  Många är vi som sett igenom detta och vi kommer kämpa för att ni får betala dyrt för era restriktioner, hot och press på den fria människan.

  Vi vill inte ha en värld i diktatur, vi vill inte ha en värld i krig, vi vill ha en värld i kärlek och omtanke mot varandra.
  Ni har skapat ovänner inom familjer, hat mot grannen och vännner. Ni har till och med tagit liv! Nu räcker det!!!

 51. Nej till vaccinationspass
  Nej korrupta politiker och ett kräkframkallande PK-samhälle
  Nej till människor som inte kan tänka själv och litar på ljug-media

 52. Stopp min kropp!!!
  Vi ska stå starka när denna galenskap pågår.
  Vi ska stå starka och kämpa tillsammans mot detta.

 53. Självklart säger jag nej till vaccinpass! Det strider mot allt som har med demokrati, självbestämmande och mänskliga rättigheter att göra. Jag vägrar delta i detta medicinska experiment, som riskerar äventyra människors hälsa i långt värre utsträckning än viruset.

 54. Eftersom vaccinerade fortfarande kan både fortsätta smittspridningen genom att smitta andra och insjukna själva så fyller ett vaccinpass inget syfte. Det enda ett V-pass bidrar till är att dela upp samhället i två samt medicinsk apartheid och tyranni. Vi är ingen diktatur så vitt jag vet. Diskriminerande och rent ut sagt vidrigt av politikerna!

 55. Självklart protesterar jag emot att Sverige mer och mer går ifrån de demokratiska spelreglerna, som gäller varje rättsstat.

 56. NEJ till vaccinationspass👊
  Vi ska väl inte återvända till tiden när judarna blev märkta. Känns som det faktiskt. Upp till kamp alla medborgare, både vaccade och ovaccade.

 57. Nej tack till att vaccinationspass
  Att inte få tillgång till sin egen kropp och tänka olika.
  Nej tack till manipulering

  Ja tack till oliktänkande, demokrati och frihet.

 58. Stoppa detta vansinne. Alla föds nakna till världen, så har människan gjort i minst 5000 generationer som överlevt alla faror i denna farliga (ironi) natur. Hur kunde det ske? Vi föds alla med ett smart system kallat immunfrösvar som har sina små brister men som lär sig av allt det stöter på. I 5000 generationer har vi byggt ett fantastiskt immunförsvar tack vare vårt samspel med naturen inte emot naturen.
  Människan överlevde tack vare detta.
  Nu sista 3, 4 generationerna så duger inte detta smarta system, utan konstgjorda injektioner och kemiska preparat (här avses så kallade mediciner) är framtidens lösning.
  Vakna kära folkvalda intelligenta varelser. Tror ni läkemedelsindustrin klarar att axla ansvaret att ersätta detta immunfösvar och baxa mänskligheten 5000 generationer framåt?
  På ett nödgodkänt experiment?
  Man undrar om ni kära folkvalda helt tappat vett och sans. Eller spelar ni teater med hela mänskligheten.
  Människan är dessutom en mycket smart varelse och vid minsta hot mot hennes risk för utrotning sluter hon sig samman.
  Så kära folkvalda ni kommer inte lyckas med att utrota oss människor än mindre att kontrollera oss.
  Vi är födda nakna men också som fria individer inte som slavar åt en självutnämnd auktoritär stat. Sluta med ert teaterspel och lägg ner denna idiotiska idé om vaccinationspass.

 59. När delar av regeringens representanter är så lättskrämda och inte informerar sig djupgående om det hela, utan tror bara på en sida av experter. Kan de då styra ett land?
  Immunförsvar har gjort att mänskligheten har överlevt. Men kanske inte idag när pengarna bestämmer.

 60. Absolut nej till vaccinpass. Det är total fascism att tvinga människor till detta. Dessutom i ett demokratiskt land, eller? Är det slut på demokratin i vårt fantastiska land?

 61. Vart har våra mänskliga rättigheter tagit vägen? Vad har hänt med människans frihet? Aldrig någonsin har ni försökt tvinga en person att göra något mot sin vilja ! Allt skit som händer med corona tystas ned!
  Jag känner redan nu 4 personer som efter de blivit vaxade har fått oregelbunden mens. En tjej som är gravid och fått det bekräftat, får negativa resultat på sitt hemma gjorda gravid test som hon nu har gjort 3 ggr. Det är känt att efter vaccinet kommer kvinnor få svårigheter att få barn. NI ÄR SÅ NAIVA !!!! Oavsett olika tankar och åsikter alla ska kunna ha ett val. Nej jag vill fortsätta leva och vill absolut inte ta vaccinet. Jag och mina vänner känner en 14 årig pojke som dog efter andra vaccin sprutan trots aldrig tidigare varit sjuk. Dör jag av covid är det min fria vilja men det lär inte hända för att oerhört många människor överlever covid! Så många människor lider efter vaccin! Media har förstorat upp covid av en anledning: tjäna pengar på läkar industrin, kontrollera människan samt förminska jordens befolkning. Fuck that sluta leka Gud era “smarta” politiker. Ni kommer aldrig kunna lura oss alla på denna planet. Och en vacker dag kommer detta vända. Vänta ni bara.

 62. Det finns ingen logisk förklaring till vaccinpassen. Staten äger inte min kropp och har ingen rätt att ta friheten ifrån mig för att jag vägrar ta ett misslyckat “villkorligt godkänt” vaccin, som kan dras tillbaka.
  Hur mycket sålde ni er för när ni köptes i syfte att svika det folk som föder er?

 63. NEJ till vaccinbevis och vaccinpass! Var och en måste få bestämma över sin egen kropp utan att bli diskriminerad.

 64. Nej till vaccinationsbevis och vaccinationspass. Låt sanningen komma fram, hur många fick influensan av alla som blivit klassade som covid-19. Låt information om ivermectin och andra preparat och kosttillskott som hjälper mot covid-19 komma ut och användas på alla sjukhus och att man kan köpa dessa.
  Låt oss höja vårat immunförsvar så att vi kan vara ett produktivt land. Tack

 65. Varför vaccinerar vi oss inte mot cancer, aids, etc.

  Varför pratar ingen om att stärka och förhöja immunförsvaret på ett naturligt och hälsosamt sätt .

  Att myndigheter går in och tvingar oss att vaccinera oss är konstigt, då de inte tvingat oss att vaccinera oss mot polio, mässling etc.

  Hmmm jag avvaktar och ser på bieffekterna… Vill inte vara försökskanin utan ersättning… Som man brukar göra i många andra fall.

 66. Redan 1974 började de som skulle komma att tillhöra Globaliseringsmaffian att smida på planerna som idag är verklighet.
  Rotchild, Rockefeller mfl drog igång denna maffia och innefattar nu ex Soros, Bill Gates, Fauci, Zuckerberg, Musk, Karl Schwaub och de flesta av världens ledare. NWO sjunger nu lyckligtvis på sista versen.

 67. Vaccinet är så effektivt att ovaccinerade måste vaccinera sig för att vaccinerade personers vaccin ska fungera.

  För att inte nämna att vaccinerade fortfarande kan sprida smittan till sina medmänniskor.

  I ljuset att detta är vaccinpasset fullt logiskt och det är bara dumskallar som väljer bort sprutan.

 68. Att inte får uttrycka sin åsikt utan att den blir censurerad, dvs bortplockas för mina vänner på sociala medier, att jag inte kan läsa om andras erfarenheter på grund av digital censur och att ständigt mötas av allmän info om sprutan när jag söker rapporter gjorda om de olika vaccinen allteftersom försöken pågår och som tidningarna inte vill sprida ger mig en overklig känsla av att vara med i en film. Var öppna för biverkningar, registrera dom och ta lärdom av detta gigantiska försök. Framför allt diskutera med öppet öra för alla åsikter och funderingar.

 69. Bästa beslutsfattare,

  Vänligen skrota vaccinationspasset!

  Det bryter mot våra grundläggande mänskliga rättigheter. Vänligen respektera Europarådets resolution nr 2361, daterad 27 januari 2021. Enligt resolutionen ska vaccinationscertifikat inte användas på så sätt som nu föreslås. Utdrag ur resolutionen:

  “Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations”

  7.3.1. se till att medborgarna informeras om att vaccinationen INTE är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte vill göra det själva;

  7.3.2. se till att ingen diskrimineras för att inte ha vaccinerats på grund av möjliga hälsorisker eller för att man inte vill vaccineras,

  7.5.2 använd vaccinationscertifikat enbart för dess syfte; övervakning av vaccineffektivitet, möjliga sidoeffekter och biverkningar;

  https://pace.coe.int/en/files/29004/html

  Vaccinationspassen bygger inte på vetenskaplig grund och står inte i proportion till hotet. Förklara gärna för svenska folket varför EU redan för många år sedan, klubbat en ‘roadmap’ och jobbat aktivt för att införa vaccinationspass till 2021/2022  – d v s långt innan covid var aktuellt? Förklara gärna också varför man bortser från naturligt fövärvad immunitet, som ger ett långt bättre skydd än vad en medicinsk behandling kan ge och därmed även bidra till ett robust skydd till gagn för hela populationen för lång tid framöver? Utvecklingen i denna riktning, som indirekt TVINGAR personer även utanför riskgrupp, till en medicinskt förebyggande behandling, skrämmer mig mer än något annat. Högt ansedda forskare och läkare runt om i världen larmar om svåra biverkningar och dödsfall tillföljd av vaccinen, men deras röster har effektivt tystats i debatten. Mörkertalet är stort, många inom vården vittnar om att misstänkta biverkningar inte rapporteras. Om långsiktiga biverkningar vet vi inget. Hur kommer dessa ‘vaccin’ påverka utveckling av autoimmuna sjukdommar, cancer och fertilitet på sikt?
  Om ni verkligen vill jobba för folkhälsa, lägg istället resurser på informationskampanjer och stöttning till förebyggande åtgärder, så att färre behöver riskera svår sjukdom.
  Min, och många andras undran är; har Sveriges och världens regeringar vilseletts och ‘kapats’ av det medicinindustriella komplexet i WHOs och Agenda 2030s namn? Vems intressen värnar man i första hand?

  Slutligen, som en tankeställare; Gammal artikel men kanske mer aktuellt än någonsin.
  Obekväm text om läkemedelsindustrins metoder:

  “Deadly medicines and organized crime. 
  How big pharma has corrupted healthcare.”

  “..en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer.”

  https://lakartidningen.se/aktuellt/recensioner/2015/10/obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

  Vänligen,
  Malin

  1. Bra text! Kopiera gärna in den i formuläret med uppropet så kommer din till Regeringskansliet också.

 70. Detta är bara början på att fullfölja FNs avsikt och program att kunna registrera alla människor för att kunna spåra var och en individ, såsom man påbörjat i Bangladesh.
  Nej tack till diktatur.

 71. Vår rätt som människor och individer att välja vad som är rätt för oss hör till något som aldrig någon, myndighet eller stat ska kunna ta ifrån oss.
  Men den utbredda fascism och medicinska apartheid länder och regeringar försöker smyga på dom intet ont anande är hemskt att bevittna, och att många inte förstår bättre och köper allt med hull och hår är lika, om inte än mer skrämmande!
  Vi människor som förstår vad som pågår har makten att kunna störta den ondskefulla globistiska agenda som de ondskefulla som styr denna värld har skapat sedan århundraden tillbaka.
  Nu är dom verkligen rädda för oss fritt tänkande människor som har synat deras bluff och det måste försöka snabba på, på alla sätt möjliga, att förslava oss som de vill genom ekonomiska och medicinska åtgärder.
  De kommer inte lyckas för vi människor som ser bluffen vet, att vår gemensamma kärlek för våra medmänniskor och för människors frihet är vapnet som de aldrig kan rå på.

 72. Nej till vaccinaconspass !.

  Det är inte ens ett godkänt riktigt vaccin utan ett nödgodkänt medicinskt experiment som går emot Nürnberg -koden, helsingforsdeklarationen , romstadgarna, mänskliga rättigheter m.m.

  Europarådets resulotion nr 2361
  från 26 januari säger att ingen i något av eus medlemsländer behöver känna sig tvungen att ta denna injektion , då det är valfritt och dessutom får ingen diskriminering pga detta förekomma, så kallade vaccinationspass.

  Allt Detta är en del av New world order eller agenda 2030 som det heter på regeringens hemsida. Detta har framtagits av world economic forum och tillämpas som agenda 2030; genom avtal med FN från 2016. Det som skall värna oss människor är inget annat än en utveckling mot en världsregering med tyranni över hela världen.

  Detta har dock stoppats av starka goda krafter i mänskligheten . Vi folket tolererar inte detta nånstans i världen. Det ser man genom alla protester runt hela världen även i Sverige.

  Enligt advokaten Reimer fullmich, 150 forskare och 1000 andra advokater i världen är Corona historien det största bedrägeriet och kuppförsöket i mänsklighetens historia.

  Stoppa detta vansinne nu!

  1. Jättebra skrivet!!👍👍
   Vill bara säga att jag har hört Reiner Fuellmich själv säga att den siffran som cirkulerar är fel. De är ca 100.
   Hittar tyvärr inte länken dit nu.

 73. Jag säger bara Nürenbergkoderna.. Brott mot mänskliga rättigheter
  Mörkläggning angående HCQ Ivermektin mfl.
  Som andra har skrivit ingen läkare eller dyligt pratar om vitaminer, hög dos Dvitamin c vitamin zink träning vikt m.m.

  1. Mejlet har gått iväg till regeringen i alla fall.
   Skickat kopia till dig nu med.

   Skulle kunna vara en bugg i pluginet som gör att egen kopia ej funkar. Men alla mejl går till regeringen vad jag kan se.

   Med vänlig hälsning,
   Andreas

 74. Inse att vaccinet inte är så bra som ni trodde.
  Ta ert ansvar och tvinga inte in fler i detta ovissa.
  Blanda INTE in barnen!!!!

 75. Nej till vaccinationspass eller bevis,det blir såå väldigt fel det kommer bara uppstå mobbningssituationer garanterat,det blir en sorts apartheid av det så nej till detta dumma påhitt.

 76. Något verkar trasigt. Jag skrev på för ett bra tag sedan, men har ännu inte fått kopian på mejlet. Är det säkert att mejlen når regeringen?

  1. Hej Axel,
   Hade du kryssat i att du ville ha kopia?

   Mejlet har gått iväg till regeringen i alla fall.
   Har skickat kopia på mejlet till dig nu också.

   Skulle kunna vara en bugg i pluginet som gör att egen kopia ej funkar. Men alla mejl går till regeringen vad jag kan se.

   Med vänlig hälsning,
   Andreas

 77. Vi kan inte springa i cirklar längre. Sun Tzu säger; Lär känna dig själv men Vet vem din motståndare är, och du förlorar inte ett enda slag. ‘politikerna’ och andra är bara utsända genomkomprometerade lakejer, så…

 78. Tanken på vaccinpass gör mig fullkomligt rasande. I Sverige tycker moderaterna att det är bra med vaccinpass. På 1930-talet återinförde Stalin tsartidens förhatliga system med inrikespass för att strypa människors geografiska rörlighet och återigen göra människorna livegna. Enda skillnaden med dagens pass är att de är ännu mer brutala, diskriminerande och totalitära än på Stalins tid.
  I Australien har detta urartat till en fullständig mardröm. Människor tillåts inte lämna landet eller ens åka över delstatsgränsen eller ens vara fem kilometer från det egna hemmet. Man uppmanas att inte ens gå ut i trädgården för då finns risken att det då byts ord med grannen över staketet. Så illa var det inte ens i Östtyskland.
  Nu vill man ha ett centralt globalt register där man kan kontrollera varje människa rörelse i detalj och om de är vaccinerade eller ej.

  Polisen kan i Australien nu godtyckligt kontrollera alla och till och med kapa eller stänga konton. Var går gränsen för vad som kan göras i “folkhälsans namn”, var går gränsen för covid-tyranniet? Jo, gränsen för tyranniet går där folket själva sätter den. Men folk har en tendens att glömma sin historia. Det som sker nu har skett tidigare. Därför är det vår skyldighet att väcka dem som inte förstår var detta slutar – om vi inte resolut säger ifrån omedelbart – här och nu!
  Christer Nilsson
  Medicinhistoriker, författare

 79. Hoppas alla antivaxare åker på skiten när dom nekar vaccinet ! Var så jätteroligt att ligga med feber/frossa i flera dagar och sen tappa lukt och smak i flera veckor och inte kunde jobba. ! Hoppas att ni nekas vård dessutom om ni får det pga er dumhet.

  1. Du åkte mao på en vanlig influensa och lever ännu. Stackare, finns fler som gjort det vettu. Inget konstigt.
   Måste bara få säga att du är pinsam som yttrar dig med din okunskap. Du är ju “skyddad” nu när du tagit vaccinet så va fan gnäller du om? Sen sprider även DU smitta och eftersom du då haft covid hade du redan ett bättre immunförsvar än vad du får med sprutan.
   Ge dig först på, att neka vård, till de som lider av andra åkommor som fetma, kol pga rökning, bruten arm av skidåkning etc, eftersom dessa männiksor har ådragit sig detta på egen hand. Om inte annat så har vi betalat för vår “försäkring”. Du vet det kallas skatt. Vi betalar dessutom rätt hög skatt här i Sverige.
   Om någon insjuknar av influensa är det inte så att de valde det själva såsom med rökning.
   Tror dock att du är för dum för att förstå skillnaden.
   Men alla ska ingå i ett experiment som skadat och skadar människor för att du, Leif, ska känna dig trygg och få hata sånna som har lite mer innaför pannbenet än dig.

 80. Alla ska kunna ta hand om den egna hälsan med de åtgärder som passar dem. Vaccinen är långt ifrån det bästa för alla. De som har naturlig immunitet har bättre skydd både för den egna och för andras hälsa. Att ha naturlig immunitet är inte detsamma som att behöva genomgå en sjukdom. Vetenskap har visat att den s.k. asymptomatiska infektionen leder till robust och ihållande immunitet som inte ens behöver antikroppar. Dvs unga och friska människor behöver inte sprutan. Riskgrupperna ska kunna välja mellan vaccin, preventiva tillskott såsom d-vitamin, c-vitamin, zink etc, och effektiva medel såsom ivermektin, budesonid etc.
  Så det är bara att öppna upp samhället utan krav och utpressning.

 81. Inget PASS. Inga sprutor Min kropp bestämmer jag över. Hur svårt kan det vara. Har tidigare ej tagit några influensa sprutor. Dessa vaxx är inget annat än genmodifierade experiment för att ta död på folk.

 82. Om vaccinen är så bra, varför tas vittnesmål från vaccinskadade bort ifrån youtube och facebook?

  Varför kommer så lite av vaccinskador fram i media, men finns fullt av vittnesmål på på alternativa forum, som undkommit youtubes och facebooks censur?

  Varför hotas anställda på sjukhus med att få sparken, om de vittnar om omfattningen av vaccin skador till allmänheten?

  Varför påstås det att personer som dött i till exempel cancer, har dött i Covid?

  Varför undertrycks alternativa behandlingsmetoder, som enligt statistik visat sig fungera i andra länder?

  Varför ska personer som har haft Covid vaccinera sig, när studier visat att den naturliga immuniteten är bättre än den som fås genom vaccin? Det har till och med erkänts i svensk press.

  Varför har antalet Covid fall ökat i Israel, trots att landet har högst antal vaccinerade i världen?

  Varför ljugs det i media om storleken på demonstrationer, så att flera tusen demonstranter rapporteras som några hundra och dessutom omtalas som “yoga mammor, nazister och konspirationsteoretiker”?

  Det finns mycket att säga om Covid vaccinen, men det är ganska uppenbart att där finns en dold agenda bakom det hela.

  Vad kan agendan bakom vaccinpass vara? Något gott?

 83. Hej jag bestämmer över min kropp helt klart Sverige är inte en Diktatur land , jag är orolig för vaccin pass att jag kan komma in i mitt jobb eller gå ut med mina barn på restaurang och handla mat.

 84. Hej igen jag är orolig för detta vaccin pass att jag kan inte komma in i mitt arbetsplats eller gå ute till restaurangen med barn .

 85. Om vaccinen är så bra, varför tas vittnesmål från vaccinskadade bort ifrån youtube och facebook?

  Varför kommer så lite av vaccinskador fram i media, men finns fullt av vittnesmål på på alternativa forum, som undkommit youtubes och facebooks censur?

  Varför hotas anställda på sjukhus med att få sparken, om de vittnar om omfattningen av vaccin skador till allmänheten?

  Varför påstås det att personer som dött i till exempel cancer, har dött i Covid?

  Varför undertrycks alternativa behandlingsmetoder, som enligt statistik visat sig fungera i andra länder?

  Varför ska personer som har haft Covid vaccinera sig, när studier visat att den naturliga immuniteten är bättre än den som fås genom vaccin? Det har till och med erkänts i svensk press.

  Varför har antalet Covid fall ökat i Israel, trots att landet har högst antal vaccinerade i världen?

  Varför ljugs det i media om storleken på demonstrationer, så att flera tusen demonstranter rapporteras som några hundra och dessutom omtalas som “yoga mammor, nazister och konspirationsteoretiker”?

  Det finns mycket att säga om Covid vaccinen, men det är ganska uppenbart att där finns en dold agenda bakom det hela.

  Vad kan agendan bakom vaccinpass vara? Något gott?

 86. Vaccinet är en bluff. Hur i helsike kan man rekommendera en vaccin som har en livslängd på 6månader??? Sedan ska man ta en till därefter osv. Jag har hälsan på topp och är sällan sjuk. Kommer aldrig ta en spruta som inte har en livslängd på minst 5år. Jag BESTÄMMER över min hälsa o kropp.

 87. Covid-19 är inte isolerat i lab, alltså finns inget purifierat prov. Så vad är det som testas? Enligt uppfinnaren av pcr-testet så är det inget diagnosticeringsverktyg och kan inte ens upptäcka infektion eller smitta. Så vad är det för vaccin? Enligt mannen bakom mRNA-teknologin så är det inget vaccin och enligt de främsta experterna i världen så är det istället sedan länge patenterat biologiskt vapen med artificiella gensekvenser som sprutas in våra kroppar. Man ändrar vårt DNA och förstör vårt immunförsvar. Kortfattat.

  Det är alltså för detta de vill införa ett vaccinpass och inte heller låta barnen komma undan.

 88. Det här handlar inte om vår hälsa , det handlar om nåt helt annat t.ex. kontroll & förmynderi och att berika de redan rika. Medans media hejar på och bara sysslar med att skrämma vettet ur folk, splittra & polarisera samt skapa motsägelser å förvirring bland speglar å rökridåer. Faktabaserade Nyheter verkar helt sekundärt .

 89. Jag kommer aldrig stå bakom någon form av kränkning mot demokrati och rättvisa. Det som sker nu med förslag om vaccinpass är olagligt på alla fronter. Nej till medicinsk apartheid!

 90. Igår dog en av de främsta, virologerna i Sverige. Han hade tyvärr tagit sprutan, men hade samtidigt sagt att det bästa är att inte ta den, vänta 3 år och se vad som händer, eftersom framtagandet av ett vaccin tar 10 år minst i normala fall. Dödsorsaken är ännu okänd, men sannolikheten för att han dött av komplikationer pga vaccinet slår mig. Experimenterade han på sig själv?

 91. Självklart NEJ till vaccinationspass, tvång, diktatur, mörkläggning av fakta, försökskanin-arbete mm. Glädjande i allt det trista är att det finns så många människor som vill tänka själva och bygger upp sitt immunförsvar med både vitaminer och sunt förnuft! Respekt!
  ” Att ifrågasätta är inte att vara konspiratorisk, det är att vara kritiskt granskande och sunt tänkande. Att inte ifrågasätta är att vara hjärntvättad” / En författare.
  …och rör inte våra barn!

 92. Nu idag har jag varit arg hela dagen! Det är otroligt sällan som det sker. Men nu är nog måttet rågat för mig!Att ens tänka tanken att införa ett pass för att få människor att ta en spruta som är otillfredställande testad. Och detta i Sverige som skall vara demokratiskt och där man inte tillåter “ovetenskapligt” ej bevisade enligt beprövad erfarenhet och forskning läkemedel i alla andra fall, är bara för mycket.
  Nu kommer jag inte längre att vara tyst. Här ska ageras!
  Jag säger inte något om personer som väljer ta spruta,om de är övertygade om att det är det rätta för dem.
  Men jag är inte övertygad om detta och djupt oroad över vad som kan komma att ske som följd av människors tillit till Läkemedelsföretag och de som skall värna om oss nämligen de på folkhälsomyndighetens smittskyddsenhet.
  Jag är fullt medveten om att man inte riktigt vetat vad som är bäst att göra. Alla kan göra misstag. Men när man jobbar på en myndighet måste man vara helt övertygad om att det man gör är rätt. Speciellt som politiker sedan använder besluten som underbyggnad av vittgående konsekvenser för alla i Sverige. Man måste också erkänna när det blivit fel och inte försöka släta över med att säga tex Att det är ovaccinerade som nu ligger på IVA. (Där räknas tydligen även en som tagit endast en spruta för ovacc.) När det lika väl kan vara själva sprutan som orsakat att de ligger där,

  Jag går inte in här på allt som skett under de snart två år som varit utan försöker håller mig till remissen om vaccinationspass.
  Det är ytterligt skrämmande att man med berått mod försöker så split emellan människor.
  Jag har en djupt grundad tro att människor är i grunden goda ,gör så gott de kan och att man vill värna om varandra. Det har inte minst visat sig under de senaste åren redan vid den stora flyktingströmmen var det många människor som gjorde vad de kunde för att hjälpa. Jag tycker att människor även de här två åren visat hänsyn och följt de råd som givits.
  Kanske för att vi bombarderats med mycket skrämmande saker per media och inte fått något annat att hålla i handen än att tvätta händer (mycket bra i sig) ta avstånd, stanna hemma och bära munskydd samt vänta på att ett vaccin ska utvecklas och rädda oss alla. Rädda människor kan man styra.
  Men någonting har inte varit helt ärligt känner jag Och det skaver i min bild av goda människor,Vad händer här?Varför har man inte gett den viktigaste informationen ?
  Nämligen behovet av att stärka sitt immunförsvar!!! Vilket är fullt möjligt för alla att göra.
  Som tur är har det funnits information att hämta (internet har många länkar om man orkar leta),om man kände sig osäker och ville veta mer än vad som har serverats av myndigheter.

  Det som sker nu är att man ger sig på människor, som vill göra det som grundlagen säger nämligen bestämma själv över sin kropp. Man vill göra skillnad på människor och människor samt göra de som inte vill ta en spruta av olika skäl till scape goats (=Det är de som är skyldiga) .
  Somliga har haft och tillfrisknat från influensan.
  Många är otroligt kunniga på hälsoområdet och vet vad som kan och bör göras för att både hålla sig friska och läka sig själva och andra om sjukdomar utbryter. Detta gäller även denna influensa!

  Vi är alla lika mycket medborgare i Sverige och det är otroligt farligt skapa vi och dom mentalitet.
  Många är vi som känner till det som hände under andra världskriget!
  Låt oss se till att det inte sker igen här i Sverige!

 93. NEJ till Vaccinpass som är ett brott mot bl.a. mänskliga rättigheter, sekretesslagen, diskrimeringsslagen och enligt Europarådet resolution 2361.
  Hela pandemin bygger på fabricerade och vinklade siffror och undanhållande av fakta och därmed en kriminell handling utfört av svenska myndigheter och regering.

 94. Detta är rent skit, så jäkla genomskinligt. Ingen ska behöva vaccineras med detta gift. Detta strider mot mänskliga rättigheter och personer som varit med och bestämt detta, bör ställas inför rätta.

  Inget gift i min kropp, ALDRIG!!

 95. Nej till Regeringens förslag om införande av s.k. vaccinationsbevis!

  Regeringens förslag strider mot svensk och internationella lag samt mot alla gällande konventioner om mänskliga fri- och rättigheter.

  För argumentation på vetenskapligt och juridiskt detaljerad nivå hänvisas till teamet bakom Dr. Reiner Fuellmich, till World Doctors Alliance och till världens alla tusentals medicinska experter som valt att ta ställning för vetenskap, sanning och frihet.

 96. Om någon för några år sedan sagt till mig att det i Sverige skulle införas vaccin-pass hade jag trott att denna person var en konspirationsteoretiker. Om inte detta stoppas nu kommer det snart att vara verklighet.

 97. Låt var och en få välja fritt över sin kropp, det är inte etiskt riktigt med påtryckningsmedel om injektioner.

 98. Nej tack till dödliga vaccinet !
  Hur mycket människor måste dö eller vara allvarligt skadad efter skiten vaccinet att ni kommer stoppa vacinera och eksperymentera på folk? Jag vill inte ha gift i min kroppen inte heller spikprotein

 99. Värden vaknar, ni kan inte stoppa den. Vi vet vad är bakom den bluffen. Jag kommer ta livet av mig men ni ska inte tvinga mig att ta den jävel i mig. 👆👆

 100. Lyssna på tvivlet. Alla ska ha samma möjlighet att få välja. Att avstå är inte fel men det säger media och tv. Det borde komma nya produkter och vetenskapliga ideer som är framtagna mer kärleksfullt. Hur ska barnen lära sig gott av detta i media ?

 101. Vi beffinner oss i en fruktansvärd mardröm.
  Först ingen munskydd på äldrevården. Den åtgärder kommer sent. Sen intro av Pandemi lag, sedan, sedan….. sakta men säkert fram till deras villkoren e nu klappar de ordentligt på folkets friheten. Ska vi vänta på något annat mer? Jag kommer att forlora allt jag byggde i mitt liv med dåliga natt sömn, tidiga morgonen och stress. Min lilla imkomst, min frihet, mitt liv. Jag tappade lust för livet.

 102. I sinn aktuell utformning uppfyller inte passet funktion man prata om.
  Det finns flera mer kriterier och moment från folkhälsoperspektiv, såsom immunitet efter genomgångna infektionen t ex eller PCR test. Ser inte behov för ett pass, med omfattande data, det borde räcka med den gamla goda vakcinationskortet, som fanns redan i många år i alla länder världen. Kanske moderniserad och förfalskning säkrad enligt nutidens standard.

 103. De menar alltså att man måste gå med på att delta i ett medicinskt experiment för att ha tillgång till viktiga samhällsfunktioner.

 104. Horribelt att vår riksdag och regering trampar på våra mänskliga rättigheter och grundlagar så här! Att de medverkar till att skapa motsättningar mellan människor kring en influensa som går att bota/lindra helt utan farliga genterapier, som faktiskt ej är godkända. Även om det hade varit godkänt, så är det ändå INGEN som kan tvinga någon till att ta injektionen och dessutom diskriminera någon som valt att avstå. Hoppas alla som drivit det här och varit medlöpare till plandemin får stå till svars. Alla får förr eller senare stå för sina egna handlingar.

 105. Det finns inga vetenskapliga stöd för att godkänna det som vaccin, fas II studie.
  Oklara effekter och alvarliga biverkningar samt okända långsiktiga sådant.

 106. Jag har förlorad redan 2 av mina bröder efter vaccination, min större bror hjärt problem, men min andra bror var helt friskt, han fick hjärt stopp efter sin första vaccin 13 dagar dagar efter, 😢

 107. Vi behöver en sund, etisk och moralisk regering!
  Inte företaget Sweden Kingdom of … som numera konstant slungar den globala finans-elitens (New World Order) artificiellt skapade dynga över oss medborgare, som vi dessutom, lika konstant förväntas städa upp.
  Skärpning!

  Märkligt att ett virus kan nå alla världens hörn ungefär samtidigt!🤔

 108. Annonymous har skrivit en massa underskrifter.
  Dessa kan ju inte vara giltiga?
  Hur vet man att resten av underskrifterna är giltiga personer

  1. Anonymous betyder att personen har valt att inte låta sitt namn bli synligt på hemsidan. Men alla som skriver under anger sitt namn i formuläret.

 109. Detta nådde mig för försent. Deadline har ju varit – Men jag hoppas min röst med räknas med som en protest mot vaccinpassen ändå. , eftersom frågan är aktuell. Tycker att vaccinspassens syfte mer verkar vara kontroll och förtryck än för att stärka folkhälsan.

  1. Kampanjen och uppropet fortsätter till förslaget har skrotats. I ett första steg till riksdagsvalet nästa höst. Så din röst räknas.

 110. Om allt gått rätt till skulle alla inför covidvaccinationen blivit informerade om alla risker, fått skriva på att de är fullt medvetna om att de i nuläget är försökspersoner och att de ställer upp på detta frivilligt. Så är dock inte fallet. Varför bryter världens regeringar mot medicinsk etik och Nürnbergkonventionen genom att inte se till att alla får all informationen innan de tar sprutan?
  När det kommer till kritan så har brott begåtts mot mänskligheten genom att inte göra alla medvetna om vad de ställer upp på (frivilligt eller genom att övertalas och tvingas). Igen. Något vi efter andra världskriget aldrig trodde skulle kunna ske i fria moderna demokratier. Hur har det blivit så, och vem är ansvarig? Vem ska se till att vaccinskadade får kompensation för förlorad inkomst och ersättning för sitt lidande? Vem ser till att avlidnas familjer får ersättning för förlorad inkomst och stöd vid anhörigs död till följd av detta experimentella prevaccin? Vem är ytterst ansvarig för att stora delar av världens befolkning inte blivit informerade om risker samt att de ingår i ett gigantiskt experiment?

  https://nyadagbladet.se/debatt/varfor-bryter-varldens-regeringar-mot-nurnbergkonventionen

 111. Fler o fler vaknar så de är desperata. Ingen giftspruta eller vaxpass för mig. Några vänner har fått stroke efter sprutan. En är bara 43 år.

 112. Jag motsätter mig vaccinationspass. I min mening strider det mot mänskliga rättigheter. Obegripligt att detta ens skulle kunna hända på 2000- talet. Det här är alltför hemskt att det går som en löpeld genom hela världen år 2021. Det är utom tvivel enligt alla filmklipp som delats i världen, där immunologer med mycket kompetent utbildning gått samman och studerat hur immunologi fungerar och inget tyder på att dessa vaccinationer skyddar någon människa överhuvudtaget mot Sars covid-19.
  Det ligger en annan agenda över detta, en grym plan att utplåna en del av mänskligheten eftersom världen är överbefolkad genom kultur ochvreligion att fortplanta sig hängt med sen tidernas begynnelse . När ska den del av världen utbildas kulturellt på ett värdigt sätt att det finns andra vägar att säkra trygghet och försörjning av familj, nära och kära än att föda 9 -10 barn i hopp om att kunna rädda och ha efterlevande som tar hand om.den äldre generationen. Detta är ju en livscykel som pågått i tusentals år. Hjälp människorna genom utbildning och stöd mot svält och sjukdom att välja att inte föda fler barn än dom kan mätta. För mig obegripligt med en agenda med ett sk.vaccin som är ett mRNA som skadar människors liv och leder i mpnga fall till döden på sikt. Detta ör ju kemisk krigsföring. Alla människor som föds har rätt att styra och äga friheten att bestämma över sin kropp. Detta vaccin som är i mina ögon ett mordvapen till att utplåna människor. Grymt och horribelt. Detta måste stoppas.

 113. Det här förslaget baseras inte på beprövad vetenskap och evidens. Idag vet vi att vaccinen inte minskar transmissionen, vi vet att människor fortfarande blir sjuk och dör av covid-19 efter en, två, tre doser. I Israel införs nu en fjärde dos. Vi vet att vården är nedmonterad och att sjukvårdspersonal gått på knäna de senaste tio åren trots en växande befolkning. Vi vet att de som belastar vården idag är de som kallas för ovaccinerade men som i själva verket fått dos ett och ibland dos två – för de räknas som ovaccinerade fram till 2 veckor efter dos 2. I Israel räknas man som ovaccinerad till tredje dosen. Vi vet att mörkertalet är enormt gällande inrapportering av biverkningar av vaccinen, vi har ingen kännedom om långtidseffekterna och knappt om korttidseffekter. Vi vet att dessa vaccin är nödgodkända och att fas 3 studien avslutas under år 2023. JAG vet att min pappa vårdas på IVA med proppar i hela kroppen, lungödem och hjärtsvikt kort tid efter dos 2.

 114. När samhället vill ha kameraövervakning på offentlig plats för att förhindra rån, våldtäkt eller andra brott, då blir det ett jäkla tjoho om att skydda den personliga integriteten. Men om man väljer att vänta med att utsätta sin egen kropp för ett vaccin tills det är godkänt, då ska man hängas ut. Trots att man inte utgör en fara (eller hur?) för dem som vaccinerat sig, eftersom vaccination fungerar. Människor med blodsmitta, tex HIV, bör de också ha ett bevis för att de inte anses vara ”säkra” för allmänheten?

 115. Jag har tagit båda sprutorna pga av pressen utifrån! Nu när man hör om all skit, känner jag mig lurad och rädd. Jag skulle ha gått på min egen tro!
  Nej till vaccinpass!!

 116. https://trikooba.com

  Internationella nyheter (pa Spanska) med mycket intressant information om vad som verkligen hander bakom de tillrattalagda styrda nyheter som mainstream media likt den Svenska “nyhetskaren” formedlar.

 117. Ingen ska tvingas att göra ett ingrepp mot sin vilja ! Jag har sett alldeles för många bli långvarigt sjuka och även dött !!

 118. För att på sikt kunna skydda oss mot hot om påtvingade medicinska interventioner, vår självbestämmanderätt och personliga integritet, fysisk såväl som åsiktsmässigt och skapa en verkningsfull legal motvikt, så är det absolut nödvändigt att utveckla det i form av en politisk representation.

 119. I en demokrati ska inga fysiska lr psykiska övergrepp ske.
  Denna hets är ett bevis på att våran regeringen sätter sig över dom mänskliga rättigheterna.

 120. Är så sjukt less hur media påstår att alla som inte är vaccinerade eller demonstrerar är med i en anti vacc rörelse. Media hjälper till att skapa två läger. Vi och dem. Har svårt att tro att riksdagen eller media inte ser det som formas nu hos befolkningen. Åsikter och tycken om de som gör rätt och de som gör fel. Eller så är de ansvariga sjukt naiva.

  Och sedan uttrycket. “Hur når man ut till dem”. Ja mitt svar är: “Ni har redan nått ut och jag vill bestämma över min kropp”. Låt mig få leva i frihet.

 121. Uttrycket att ” alla vägar leder till Rom” är nu förlegat…..

  Nytt är…
  Alla vägar leder till Arsenalsgatan 8

 122. Anonymous // Denna person har registrerat sig många,många gånger.
  Tycker det inte verkar seriöst att skicka till FHM , med samma namn flera ggr.

  1. Den som står som anonym har alltså valt att vara anonym här på hemsidan. I uppropet syns namnet på alla.

 123. https://togetherdeclaration.org/

  En växande sammanslutning i England som stöttas av flera parlamentariker med ett upprop mot varje tanke på att införa ett diskriminerande och odemokratiskt “medicinskt pass”.

  Bit för bit ser vi ett Europa med vanliga människor som går samman för att bibehålla och värna om varje vår individs fri- och rättighet, för att protestera mot och bygga en motvikt mot auktoritära och globala finansiella intressen.

 124. Jag har haft covid och vet att jag har immunförsvar för detta länge. Hur kan då visa säga att man då ska ta vaccinet vad händer då? Mitt eget immunförsvar kan ju bli förstört. Att tvinga människor att ta denna vaccin eller giftsprutan är inte demokrati och diktatur. Hur kan journalister sitta och ljuga oss upp i ansiktet. Eller media? Hoppas dessa politiker och de andra myndigheterna får fängelse för detta. Nej till vaccinpass

 125. Vi måste stå emot de krafter som vill skapa ett vi och dom samhälle. Vaccinet har visat sig relativt overksamt som skydd mot smitta och vaccinpasset tjänar endast som en apartheid styrt av medicinproducenterna. Det måste stoppas

 126. handlar inte om vem som smittar vem och hur mycket.
  Båda sidor har rätt på sitt sätt.
  Frågan är hur behandlar vi de som inte vill vaccinera sig oavsett orsak
  speciellt nu när man vill införa vaccinering flera gånger per år.

  Är det total isolering man tänker sig så man inte får lämna ytterdörren.
  Till och med fångarna behandlas betydligt bättre i så fall.

  Är det någonstans smittan kan sprida sig är det ju i fullsatt tunnelbana eller matbutiken, Skall det till pass för det också.

  Är det rimligt att ovaccinerade inte skall kuna gå in i butik och köpa nya vinterkläder till sig eller sina barn.
  förbud mot resturangbesök kan slå riktigt hårt mot yrkesgrupper som inte kan ha med sig mat till jobbet.
  Tänk exempelvis de som reser i tjänsten och inte kommer få äta riktig mat under kanske någon vecka.
  taxiförare och lastbilsförare lär också drabbas.

  Begränsa möjligheten att ta sig till jobbet eller tvinga vissa grupper att omplaceras eller få sparken får konsekvenser.
  kan bli massavhopp från fackföreningar som accepterar diskriminering av vissa grupper.
  Är det rätt att ovaccinerade får yrkesförbud indirekt eller direkt helt enkelt

  Är det rimligt att man skall tvingas sälja hus och bil samt tömma sparkontot för att få försörjningsstöd efter att staten ordnat så du inte kan jobba längre.
  Eller skall ovaccinerade inte få stöd överhuvudtaget.

  Hur kommer man att agera om/när stora protestdemonstrationer rullar ut.
  Skall man spärra in protestanterna och hur mycket våld är man bredd att ta till.

  Sociala trycket kommer leda till extrem ökning av psykisk ohälsa och splittrade relationer bland familjer och vänner grannar.
  Man får vara extremt stark för att stå ut med att pekas ut och tvingas gå ner i källaren för att jobba helt ensam

  lätt att vråla lås in dem men detta leder till konsekvenser långt värre en viruset orsakar.
  tio till tjugo procent av röstberättigade tvingas leta efter nytt alternativ till nästa val. Stor risk att de söker sig till extrema extrempartier.

  skrämmer skiten ur mig när jag tänker på vilka andra områden våra politiker kommer rulla ut liknande diskriminering i framtiden.

 127. I modern tid som denna borde rätten till sin egen kropp vara högst aktuell. Jag vill bestämma vad jag väljer att stoppa i mig.

 128. Det är ju bara att titta på statistik på läkemedelsverket o se söka allvarliga biverkningar. Skrämmande att ingen än ens funderar på att förbjuda detta gift som skördat så många offer hitintills. Vaccinet mot svininfluensan togs bort långt innan vi nått dessa siffror…. vaccinet fungerar ju inte, du bör fortfarande smittad o smittar vidare, förklara det. Dos 3,4,5,6 kommer inte ändra på det

 129. Detta är så viktigt. Det handlar om frihet. Om ALLA människors lika värde.
  Det var bara 76 år sedan där handfallna människor stod och såg på när man transporterade människor till dödslägren. Alla i tågen var märkta. Märkta med en sexuddig stjärna. Hur kunde DET ske? För att ingen sa något.

 130. Det var någon som pratade om att det var frivilligt att injicera sig. Det var ingen som nämnde från början att det var villkorat? Varför “glömde” ni att berätta det?
  Jag har haft covid, kommer aldrig att ta en injektion och förstöra mitt bästa immunförsvar med en spruta. Hur korkat får det bli?

 131. Hej!
  Jag är för vaccinet och vaccinpasset, även om jag håller med om att det finns moraliska problem med passet. Det är klart det finns saker att ifrågasätta men alla är väl ändå överens om att den snabba utvecklingen av vaccinet räddat livet på miljontals människor? Självklart finns det också risker men med vaccin pratar vi om populationer och statistik. Har man inga medicinska skäl tycker jag alltså att man borde vaccinera sig.

  Sen är det klart att man inte ska lita blint på regeringen eller FHM men det finns ju faktiskt andra källor för den som vill läsa på!

  Om någon agiterar för något så finns det nästan alltid dolda agendor, men det gäller ju också de i alternativa media eller folk som skriker i FB-grupper. Man dras alltid till källor som stödjer det du redan tror, det är så det mänskliga psyket fungerar.

  Om det är nåt som splittrar oss så är det den ständiga desinformationen och folks ovilja att dubbelkolla kritiska fakta.

  Önskar alla en fin dag!
  P

 132. Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

 133. Man tar inte experimentella biologiska och medicinska preparat som aldrig provats tidigare i vetenskapen eller historien, mitt i en influensa liknande ‘pandemi’ mot en hel eller flera befolkningar, och påstå att det är till för att skydda dem…
  Vill man skydda befolkningen då håller man vetenskapliga experiment borta ifrån dem, och speciellt borta ifrån barnen. Experiment är till för laboratorier och till frivilliga, och experiment är inte till för öppna fält och försvarslösa befolkningar.

  Gör man ändå detta och är medveten om att det är ett experimentet, då är man inte efter att skydda någon alls, utan man är efter det man gör – experiment; och man ljuger för allmänheten rakt av vartenda ord man säger bara för att kunna fortsätta med sitt oacceptabla uppförande.

  Världsprotester slutar inte men fortsätter världen runt, och regeringarna visar sig ändå vara döva och blinda! Detta är inte normalt alls, och måste sluta omedelbart!

  Annars, frågan är vad har man för motiv mot folket som man inte vill avslöja för allmänheten?!

 134. Jämför vaccinet med säkerhetsbälte i bilen. Folk skadas och dör i bilar varje år trots att dom flesta har bälte. Ska vi följa samma resonemang borde vi alla sluta använda säkerhetsbälte, dom flesta som dör i bilar använder bältet vid dödsfallet.

  Nej till bältesapartheid! Myndigheterna måste omedelbart sluta diskriminera bälteslösa och dödande av värnlösa bilpassagerare med sitt bältestvång.

  Jag har kört många gånger utan bälte och aldrig dött. Skulle jag skada mig allvarligt vid en olycka får jag bra sjukvård i Sverige och jag kör ändå bättre än dom flesta andra så jag är helt säker.

 135. Nej till tvångsmedicinering!
  Nej till covidpass!
  Ja till bestämma över min egen kropp!
  Det är mitt val att välja vilken behandling jag vill ha oavsett om det är Covid, cancer eller andra sjukdomar.
  Sedan antiken har det faktiskt funnits kunskap om naturmedicin som har räddat jordens befolkning genom alla tider eller det bara genetisk manipulerat vaccin som gäller nu? Det betyder att alla vi som använder alternativa behandlingar som är mer effektiva och har inga biverkningar ska förklaras som idioter, antivaxxare och utan ansvar? Det påminner mig mycket om när kyrkan hade makt på medeltiden där många klocka medicin kvinnor förklarades som häxor och brändes på bålen för att de var hot mot kyrkan. Det verkar att vi befinner oss i en liknande situation just nu. Jag ser väldigt klart nu med detta Covid test som verkar vara väldigt brett i sin verkan kommer vi aldrig att vara fri från Covid viruset och kommer att vara dömda till “påfyllningar”, “extra doser”, “exra jabb” och “exra buster” för alltid om Big farma får bestämma med hjälp av våra politiker.
  Här nedan är länken till en artikel där Japan använder beprövad medicin Ivermectin som har visat sig att vara mycket mer effektiv en vaccin.
  https://tfiglobalnews.com/2021/11/08/japan-crushes-big-pharma-with-a-small-yet-effective-move/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan kommentera uppropet genom att lämna ett svar i kommentarsrutan ovan. Men för att skriva under behöver du klicka på knappen Skriv på uppropet här för att komma till formuläret för uppropet. 

Sprid uppropet!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på telegram
Telegram
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på email
Mejla
Dela på print
Skriv ut

Skriv under uppropet mot vaccinationsbevis här

Fram till 24 september 2021 då remisstiden gick ut skickades 9 063 mejl till regeringskansliet från lika många personer. En tydlig signal till dem att vi är många som inte accepterar deras folkrättsvidriga förslag. 

Nu fortsätter namninsamlingen till uppropet för att sätta fortsatt press på regeringen och längre fram på övriga riksdagspartier som kan komma att få rösta om förslaget när det läggs fram i riksdagen. 

Namninsamlingen kommer fortsätta fram till riksdagsvalet den 11 september 2022 om förslaget inte skrotats innan dess.

Skrota förslaget om vaccinationsbevis!

Till Lena Hallengren, Petra Zetterberg och ansvariga på Regeringskansliet

Bästa Lena Hallengren och Regeringskansliet,

Ni har lagt fram ett 68 sidors förslag om “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” som saknar vetenskaplig grund och är ett brott mot grundläggande fri- och rättigheter om det genomförs. Flera länder har idag skrotat idén om vaccinpass däribland Danmark och England. Flera jurister och opinionbildare på ledande svenska tidningar varnar för effekterna av att införa vaccinpass. Så här skriver juristerna i en insändare till DN:

”I Europa betraktas Frankrike och Portugal inte längre som fullvärdiga demokratier. I Storbritannien har utvecklingen mot en ökad totalitär tendens, som också inkluderar en storskalig övervakning av befolkningen, föranlett en av landets främsta jurister, den före detta Supreme Court-domaren och historieförfattaren Lord Sumption, att deklarera att det inte finns någon moralisk skyldighet att följa de lagar som på tvivelaktiga grunder stiftats i landet med covid-19 som anledning,”

Det finns betydligt mer humana sätt att hantera covid-19 än med vaccinationsbevis, där huvudsakligen riktade insatser mot riskgrupperna är ett förhållningssätt som förordas av tiotusentals immunologer, infektionsläkare och epidemiologer från världens främsta universitet. Denna humana strategi för att hantera Covid förespråkar vi istället för Regeringens ovetenskapliga och folkrättsvidriga förslag med vaccinationsbevis som innebär ett brott mot mänskligheten. När nu länder som Norge klassar Corona som en vanlig säsongsinfluensa är Regeringens förslag helt ur takt med tiden och hur verkligheten ser ut då virusets farlighet är betydligt lägre än vad som hävdades initialt av WHO.

Varför är detta viktigt?
De som inte är vaccinerade kommer att stängas ute från avgörande delar av samhället om regeringens förslag blir verklighet. För detta saknas en vetenskaplig grund då vaccinerade kan smitta i högre grad än de som har genomgått en covidinfektion enligt stor israelisk studie. Det är dessutom en kränkning av våra mänskliga rättigheter att hindra deltagande i offentliga och privata sammankomster utifrån en persons fria val att inte underkasta sig en experimentell medicinsk behandling som nu endast är inne i fas 3, vilket dessa 30 läkare upplyser om i Läkartidningen den 21 september 2021.

Förslaget om vaccinationsbevis strider bland annat mot Regeringsformens 2 kap, 6 § som tydliggör att:

“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…”
vidare står att läsa.
“Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408)”

Dessutom är regeringens förslag om vaccinationsbevis så långtgående i sitt förtryck av ovaccinerade att det även kan jämföras med ett brott mot mänskligheten enligt Romstadgans artikel 7 punkt 10.

Där står att läsa:

– Brottet apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper.

Byter vi ut definitionen “rasgrupp” och “rasgrupper” mot det nu aktuella “en myndighet eller regering” över “en grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling” ser vi att brottet är detsamma även om förövaren och den utsatta gruppen är en annan.

I en framtida tribunal för att åtala de som begått brott i samband med covid-19 kan brottet således komma att bli följande:

– Brottet medicinsk apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en “myndighet eller regering” över en “grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling”.

Jag kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka sitt förslag om att införa Vaccinationsbevis då förslaget inte bygger på en vetenskaplig grund och strider mot grundlagen samt är att betrakta som ett brott mot mänskligheten. Införandet av vaccinationsbevis skulle innebära att Sverige blir ett samhälle med systematisk apartheid (åtskildhet) utifrån vilken experimentell medicinsk behandling en person underkastat sig eller inte. Detta är helt oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och jag säger därför nej till krav om vaccinationsbevis som leder till medicinsk apartheid.

%%din signatur%%Detta mejl har skickats genom hemsidan för uppropet #nejtillapartheid www.nejtillapartheid.nu
12,434 underskrifter = 83% av mål
0
15,000

Dela med dina vänner:

   


Senaste underskrifterna
12,434 Erik H. nov 30, 2021
12,433 Anonymous nov 30, 2021
12,432 Peter V. nov 29, 2021
12,431 Anonymous nov 29, 2021
12,430 Christian C. nov 29, 2021
12,429 Jenny H. nov 29, 2021
12,428 Anonymous nov 29, 2021
12,427 Berit P. nov 29, 2021
12,426 Nina M. nov 29, 2021
12,425 Anonymous nov 29, 2021
12,424 Gry H. nov 29, 2021
12,423 Fredrik M. nov 29, 2021
12,422 Andreas S. nov 29, 2021
12,421 Anonymous nov 29, 2021
12,420 My H. nov 29, 2021
12,419 Anonymous nov 29, 2021
12,418 Anonymous nov 29, 2021
12,417 Henny W. nov 29, 2021
12,416 Gunnel A. nov 29, 2021
12,415 Anonymous nov 29, 2021
12,414 Anonymous nov 29, 2021
12,413 Anonymous nov 29, 2021
12,412 Anonymous nov 29, 2021
12,411 Anonymous nov 29, 2021
12,410 Anonymous nov 29, 2021
12,409 Anonymous nov 29, 2021
12,408 Moa J. nov 29, 2021
12,407 Maya C. nov 29, 2021
12,406 Anonymous nov 29, 2021
12,405 Anonymous nov 29, 2021
12,404 Anders S. nov 29, 2021
12,403 Anonymous nov 29, 2021
12,402 Anonymous nov 29, 2021
12,401 Anonymous nov 29, 2021
12,400 Anonymous nov 29, 2021
12,399 Anonymous nov 29, 2021
12,398 Anonymous nov 29, 2021
12,397 Kevin C. nov 29, 2021
12,396 Anonymous nov 29, 2021
12,395 Malin E. nov 29, 2021
12,394 Anonymous nov 29, 2021
12,393 Anonymous nov 29, 2021
12,392 Anonymous nov 29, 2021
12,391 Roger K. nov 29, 2021
12,390 Klintebjer T. nov 29, 2021
12,389 Anonymous nov 29, 2021
12,388 Magnus A. nov 29, 2021
12,387 Terese G. nov 29, 2021
12,386 Linda . nov 29, 2021
12,385 Anonymous nov 29, 2021

Statistik
 • 0
 • 45 209
 • 31 059