nejtillapartheid.nu

Medicinsk apartheid, institutionellt förtryck och dominans av en “medicinskt behandlad grupp” över en “grupp människor som avböjt en medicinsk behandling”

Låt kyrkan vara öppen för alla oavsett vilken vaccinationsstatus en person har.

Öppet brev till Svenska kyrkan

Ta bort kravet om vaccinationsbevis i kyrkans lokaler

I en termin har min dotter övat på sitt fiolspelande genom Kulturskolan för att få visa för oss föräldrar sina nya färdigheter på den stora avslutande konserten i Svenska kyrkan i Hägersten.

Men nu har Uppenbarelsekyrkan i Hägersten bestämt att de vill kräva vaccinationsbevis på barnens julkonsert den 6 december. Ledningen för kyrkan har alltså bestämt att  alla över 18 år som närvarar i kyrkan under julkonserten ska ha ett så kallat vaccinationsbevis. För att få detta bevis behöver du ta emot en eller flera injektioner med ett experimentellt läkemedel som inte är färdigtestat, som har gett exceptionellt många biverkningar och som inte minskar smittspridningen enligt flera stora studier.

Jag antar att Svenska kyrkans församling i Hägersten och Kulturskolan i Stockholm väljer att införa / gå med på krav om vaccinationsbevis då de känner sig pressade av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd och föreskrifter för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Men att som väletablerade aktörer gå med på diskriminerande insatser som enligt tillgänglig vetenskap inte kommer leda till minskad smittspridning är förkastligt och omoraliskt. Genom att kräva vaccinationsbevis bidrar ni till att normalisera dessa ovetenskapliga undantagslagar och ni utövar också indirekt påtryckningar som kan göra att människor känner sig tvingade att ta de experimentella injektionerna, som gett rekordmånga biverkningar, för att få delta fullt ut i samhället.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd finns även möjligheten att inte använda vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar utan istället kan arrangören vidta särskilda smittskyddsåtgärder som att deltagarna ska ha anvisad sittplats, större sällskap ska delas upp i mindre grupper om max 8 personer, och sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra. Jag föreslår att ni väljer denna väg istället för att fungera som diskriminerande myndighetsutövare som nekar besökare tillträde på helt ovetenskapliga och därför mycket tveksamma grunder.

Om ni ändå väljer att diskriminera mig och andra som av olika skäl valt att kavla ner kommer jag att anmäla er för brott mot Diskrimineringslagen och jag kommer att uppmuntra fler att göra detsamma. Jag kommer även att begära utträde ur Svenska kyrkan tills ni till fullo står upp för mänskliga fri- och rättigheter igen. Och jag kommer uppmana alla som vill stå upp för mänskliga rättigheter att göra detsamma. 

Vänligen
Andreas Sidkvist, stolt pappa och besviken medlem i Svenska kyrkan

Text nedan av jurist Christian Schlater.

Det verkar finnas många organisationer och arrangörer av olika slag som tror att det går att åsidosätta bestämmelserna i Diskrimineringslagen med hjälp av en förordning som utfärdas av Regeringen. Så är inte fallet.

Det finns ingen gällande lagstiftning som medger några sådana undantag. I synnerhet gäller detta i fallet med krav på vaccinationsbevis, då det är vetenskapligt fastställt att vaccinerade är minst lika benägna att sprida infektion som de ovaccinerade. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107

I 2 kap. 21 § Regeringsformen framgår det att begränsningar av de fri- och rättigheter som listas i kapitlet aldrig får “gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”.

https://lagen.nu/1974:152#K2P21

När det gäller kravet på vaccinationspass, så uppfyller enligt vetenskapen inte åtgärden något ändamål överhuvudtaget i att förhindra någon smittspridning och åtgärden måste då anses gå utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis är alltså grundlagsstridigt.

Då kravet på vaccinationsbevis är grundlagsstridigt, så får domstolar enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen inte tillämpa bestämmelsen, vilket gör att den inte på något sätt kan användas som ursäkt för den arrangör som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon  allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet e.dyl. 

https://lagen.nu/1974:152#K11P14

Diskrimineringslagen blir således fullt tillämplig och det blir, enligt 6 kap. 3 §, den som kräver vaccinationsbevis som har bevisbördan för att en tillämpning av kravet på vaccinationsbevis inte är en diskriminerande åtgärd, dvs en åtgärd som grundas på föreställningen om att en ovaccinerad på något sätt skulle ha ett sämre immunförsvar och därmed utgöra en mer potentiell smittkälla än en vaccinerad.

https://lagen.nu/2008:567#K6R3

Lyckas inte den som kräver vaccinationsbevis leda i bevisning om att åtgärden inte är diskriminerande, så blir denne skyldig att utge diskrimineringsersättning (skadestånd) till den diskriminerade enligt 5 kap Diskrimineringslagen. https://lagen.nu/2008:567#K5

Den som enligt det ovanstående tvingas utge diskrimineringsersättningar till de diskriminerade kan i sin tur sedan kräva staten på skadestånd genom framställan till JK.

Då diskrimineringsersättningarna kan förväntas bli omfattande till antalet och i varje enskilt fall uppgå till ett sexsiffrigt belopp, så finns kanske risken att flertalet företag, organisationer etc. kommer att hinna försättas i konkurs långt tidigare än vad JK hunnit besluta om utbetalning av skadestånd från staten.

 

Det kan alltså vara på sin plats att de som avser att, eller överväger att, tillämpa något krav på vaccinationsbevis tänker till både en och tre gånger innan de fattar något slutligt sådant beslut. Redan nu tycks det stå tusentals individer i avvaktan på att framställa krav på diskrimineringsersättning och i takt med att de legala kunskaperna sprids så växer den skaran snabbt.

Som ett första steg skickas de underskrifter som inkommit automatiskt till de kyrkor som vi har fått tips om diskriminerar sina besökare.  Tipsa gärna om diskriminerande församlingar eller om förebilder genom att kommentera nedan. 

Vi kommer sedan fortsätta arbetet med att engagera fler mot de diskriminerande kraven på vaccinationsbevis som innebär ett system där rättigheter villkoras beroende på genomgången medicinsk behandling. Vilket innebär ett system med medicinsk apartheid. 

Vi kommer uppvakta media, driva kampanjer och se till att denna fråga blir avgörande för så många som möjligt.

Om regeringen och övriga riksdagspartier eller kyrkofullmäktigepartier inte tar ställning emot och stoppar förslaget om ett diskriminerande vaccinationsbevis kommer vi starta ett politiskt parti och endast stödja andra partier som respekterar mänskliga rättigheter.

Andreas Sidkvist

Arbetar som PR-konsult, kommunikatör och webbdesigner. Senaste 15 åren har han jobbat för kommuner, företag och organisationer för att skapa hållbara städer, beteenden och lösningar. Han blev utsedd till Årets Inspiratör 2020 av Naturvårdsverket. Har det senaste halvåret engagerat sig för mänskliga rättigheter med anledning av hotet om nya auktoritära pandemi- och smittskyddslagar.

Sprid uppropet! 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Mejla

16 svar

 1. Vart publiceras kommentarerna? Jag kan inte hitta vad folk kommenterar någonstans! Tacksam för svar🙏

 2. Lägg till att Jesus tog i de spetälska, kanske biter lite. Han fattade förstås att smitta och skammande var ett lurendrejeri från fariseer.

 3. Om jag ställer mig frågan – Hur skulle Jesus ha gjort i det här läget? – så har jag svårt att tro att han förordat vaccinpass till sin kyrka.

 4. Positiva förebilder
  Svenska kyrkan i Haninge kommer inte kräva vaccinbevis.
  https://www.svenskakyrkan.se/haninge/detta-galler-fran-1-december

  Inte heller Svenska kyrkans Gabriel Norrgård, kyrkoherde i Karlskrona-Aspö pastorat, tycker att covidpass är en bra lösning för kyrkan.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/hor-smittskyddslakaren-om-vaccinpass-i-kyrkan

  Detsamma gäller kyrkan i Hallunda:
  – Covidpass är inget vi kommer tillämpa i vår kyrka, säger diakonen Josef Aslan vid S:t Petrus och S:t Paulus kyrka i Hallunda om de nya restriktionerna.
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/delade-asikter-kring-covidpass-i-kyrkan

  En eloge till dem alla!

 5. Svenska kyrkan i Södra Tjusts Pastorat, Kalmar och Oskarshamn kräver vaccinationspass för vissa evenemang. Har varit i kontakt med Södra Tjusts Pastorat i ärendet och de hänvisar till att FHM “bestämt” att det ska vara vaccinationspass och att kyrkan vill ge så många som möjligt möjlighet att delta i deras evenemang (!). Jag protesterade även mot detta och bad att de skulle vidarebefordra vår korrespondens till biskopen.

  1. Bra jobbat! Har du någon e-postadress till ansvariga så kan jag lägga till så att de får en kopia varje gång någon skriver under.

  1. Tack! Har du någon e-postadress till ansvariga så kan jag lägga till så att de får en kopia varje gång någon skriver under.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan kommentera uppropet genom att lämna ett svar i kommentarsrutan ovan. Men för att skriva under behöver du klicka på knappen Skriv på uppropet här för att komma till formuläret för uppropet. 

Skriv under uppropet mot de församlingar inom Svenska kyrkan som kräver diskriminerande vaccinationsbevis

När du skriver under skickas ett mejl med en text (din egen eller en färdig text nedan) till ansvariga på Svenska kyrkan centralt och för närvarande till Svenska kyrkan i Hägersten 

Vet du fler kyrkor som kräver vaccinationsbevis? Tipsa om dem i kommentarsfältet nedan så lägger vi till dem i formuläret.  

Tillsammans säger vi nej till diskriminerande krav på vaccinationsbevis som inte kommer påverka smittspridningen enligt tillgänglig vetenskap. 

Statistik
 • 0
 • 76 446
 • 52 235