Appendix till remissvar

Appendix Kravet om vaccinationsbevis strider mot grundlagen och sammanfattas i en artikel skriven av jurister och publicerad i Dagens juridik: ”Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt […]

Nej till vaccinationsbevis som innebär medcinsk apartheid

Till: Regeringen och alla riksdagspartier Lägg ner förslaget om vaccinationsbevis som leder till medicinsk apartheid Bästa Regeringskansli, Ni har lagt fram ett 68 sidors förslag om ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” som saknar vetenskaplig grund och är ett brott mot mänskligheten om det genomförs. Fler länder har idag skrotat idén om vaccinpass däribland England och Norge. Flera opinionbildare […]