Till: Regeringen och alla riksdagspartier

Lägg ner förslaget om vaccinationsbevis som leder till medicinsk apartheid

Bästa Regeringskansli,

Ni har lagt fram ett 68 sidors förslag om “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” som saknar vetenskaplig grund och är ett brott mot mänskligheten om det genomförs. Fler länder har idag skrotat idén om vaccinpass däribland England och Norge.
Flera opinionbildare på ledande svenska tidningar varnar för effekterna av att införa vaccinpass.

Det finns betydligt bättre sätt att hantera Covid än detta ovetenskapliga och folkrättsvidriga förslag. Ni behöver därför skrota förslaget i sin helhet och släppa tanken på en uppdelning av folk efter deras genomgångna medicinska behandlingar.

Vi kräver ett stopp för diskriminerande vaccinationsbevis som innebär ett brott mot mänskligheten.

Varför är det viktigt?

Den som inte är vaccinerad kommer att stängas ute från avgörande delar av samhället om regeringens förslag blir verklighet. Detta är helt vansinnigt ur ett medicinskt perspektiv och oacceptabelt av folkrättsliga skäl. 

Regeringens förslag om vaccinationsbevis kan betraktas som ett brott mot mänskligheten enligt Romstadgans artikel 7 punkt 10.

Där står att läsa: 

– Brottet apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper.

Byter vi ut definitionen “rasgrupp” och “rasgrupper” mot det nu aktuella “en myndighet eller regering” över “en grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling” ser vi att brottet är detsamma även om förövaren och den utsatta gruppen är en annan. 

I en kommande tribunal för att åtala de som begått brott i samband med Covid-19-pandemin kan brottet således komma att bli följande. 

– Brottet medicinsk apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en “myndighet eller regering” över en “grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling”

Vi tolererar inte att vår regering och riksdag inför lagar eller bestämmelser som kränker våra mänskliga rättigheter. Vi kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka sin proposition om att införa Vaccinationsbevis då förslaget är att betrakta som ett brott mot mänskligheten eftersom det skulle innebära att vi får ett system med medicinsk apartheid. 

Hur uppropet kommer tas vidare

Som ett första steg skickas de underskrifter som inkommit till och med 24 september 2021 till ansvarig på Regeringskansliet petra.zetterberg.ferngren@regeringskansliet.se

Vi kommer sedan fortsätta arbetet med att engagera fler ända fram till valet nästa höst för att säkerställa att detta allvarliga hot mot våra grundläggande mänskliga rättigheter avvärjs. 

Vi kommer uppvakta media, driva kampanjer och se till att denna fråga blir avgörande för så många som möjligt.

Om regeringen och övriga riksdagspartier inte tar ställning emot och stoppar förslaget om ett diskriminerande vaccinationsbevis kommer vi starta ett politiskt parti och endast stödja en regering som respekterar mänskliga rättigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Warning: Attempt to read property "requires_confirmation" on null in /home/covidfakta/public_html/wp-content/plugins/speakout/includes/class.petition.php on line 898